DUBLĂ CETĂȚENIE

DUBLĂ CETĂȚENIE Abordarea generală a chestiunii dublei cetățenii, precum și a relației minorităților etnice extrafrontaliere cu statele lor înrudite. Instituția dublei cetățenii ne demonstrează că nu există în Europa și în lume o abordare unică în această chestiune, după cum nu există astăzi la nivel european și internațional o definiție unanim acceptată a noțiunii de […]

DUBLĂ CETĂȚENIE Leer más »