DUBLĂ CETĂȚENIE

DUBLĂ CETĂȚENIE

Abordarea generală a chestiunii dublei cetățenii, precum și a relației minorităților etnice extrafrontaliere cu statele lor înrudite.

Instituția dublei cetățenii ne demonstrează că nu există în Europa și în lume o abordare unică în această chestiune, după cum nu există astăzi la nivel european și internațional o definiție unanim acceptată a noțiunii de națiune. Există state care admit dubla cetățenie și state care o admit cu anumite rezerve, dar și state care nu o admit deloc, precum și state care o acceptă tacit (Italia, Olanda), chiar dacă legislația lor o interzice expres. Spania și India, bunăoară, admit dubla cetățenie doar în cazul unor state anume, cu care se consideră înrudite etnic sau legate istoric și cu care dezvoltă relații privilegiate sau speciale.

De regulă, statele care se definesc ca naționale și au minorități etnice înrudite peste hotare admit și încurajează dubla cetățenie, ca avantaj (și nicidecum ca pe un privilegiu) oferit, în baza legii, membrilor comunităților etnice înrudite de peste hotare. Abordarea foarte diferită a chestiunii dublei cetățenii, precum și a relației minorităților etnice extrafrontaliere cu statele lor înrudite, a condus la apariția, în 1997, a Convenției europene cu privire la cetățenie, document regional care nu exclude posibilitatea acordării cetățeniei lor de către statele înrudite coetnicilor, consângenilor sau conaționalilor de peste hotare.

SPANIA

Constituția acestei țări prevede, la articolul 11, că ”Statul poate încheia acorduri cu privire la dubla cetățenie cu țările iberoamericane sau cu țările care au avut și au relații speciale cu Spania. Totodată, în țările respective, chiar și în cazul în care acestea nu recunosc pentru propriii lor cetățeni, pe bază de reciprocitate, aceleași drepturi, spaniolii se pot naturaliza fără a-și pierde cetățenia obținută prin naștere. Astfel, Constituția Spaniei consfințește dreptul, fie și limitat, la dubla cetățenie pentru coetnicii săi dintr-un șir de state. Vom observa că în actele legislative mai vechi ale Spaniei (1954-1981), dintre care vom aduce în atenție Codul Civil al Spaniei, alături de statele iberoamericane a apărut de fiecare dată și un stat din altă regiune a lumii – Filipine. Începând cu anul 1992 șirul de state cu care Spania a avut sau are relații speciale, explicabile istoric, și ai căror cetățeni pot solicita cetățenia Spaniei, a fost completat cu Andora, Guineea Ecuatorială și Portugalia. În cazul în care cetățenii acestor state solicită acordarea cetățeniei spaniole, este necesară șederea lor în Spania pe durata a 2 ani de zile, pe când pentru solicitanții originari din alte state, cu care Spania nu a avut sau nu are relații speciale, acest termen se ridică la 10 ani. Între anii 1958 și 1991 Spania a încheiat asemenea acorduri cu privire la dubla cetățenie cu majoritatea statelor Americii Latine: Chile, Argentina, Columbia, Peru, Paraguay, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Republica Dominicană, Costa-Rica. Aceste acorduri reconfirmă dreptul cetățenilor fiecărei părți semnatare de a obține și deține cetățenia celeilalte părți.

ACORD DE NAȚIONALITATE ÎNTRE REGATUL SPANIA ȘI REPUBLICA FRANCEZĂ

(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4916)

Regatul Spaniei și Republica Franceză,dorind să aducă un omagiu relațiilor istorice dintre cele două țări,ținând cont de litera și spiritul Declarației Universale a Drepturilor Omului, aprobată de ambele state, în măsura în care aceasta declară că „orice persoană are dreptul la o naționalitate”,au semnat acest acord în anul 2021. Dorind să întărească legăturile care unesc cele două națiuni și pentru a garanta facilități practice mai mari pentru ca cetățenii lor să devină, respectiv, francezi sau spanioli, precum și pentru a evita riscul de apatridie, care ar putea apărea din cauza omiterii legislației uneia dintre cele două state sau a ambelor, sau din cauza unei asimetrii între ambele legislații. Au convenit după cum urmează în articolul 1. că spaniolii pot dobândi cetățenia franceză, iar francezii pot dobândi cetățenia spaniolă, păstrându-și cetățenia anterioară, spaniolă sau, respectiv, franceză, atâta timp cât îndeplinesc cerințele stabilite de legislația statului a cărui cetățenie o dobândesc. Dobândirea naționalității se va înscrie în registrul stabilit de fiecare legislație.

Un acord similar ar urma să fie semnat în primele luni ale acestui an(2024), între România și Spania când premierul spaniol va merge în România. Este un demers pornit în noiembrie 2022, când a fost, în oraşul mediteranean Castellón de la Plana, şedinţa comună a guvernelor României şi Spaniei. Atunci s-au stabilit un traseu comun de lucru şi comisii bilaterale care să pună în practică această dublă cetăţenie, o veste primită atunci cu speranţă şi bucurie de către comunitatea românească. Sursele din Guvernul României spun că premierul spaniol va veni la Bucureşti special pentru acest lucru. Dubla cetăţenie este un lucru pe care românii din Regatul Iberic l-au dorit şi cerut de mult timp. Prin obţinerea acestui drept se elimină, în primul rând, această obligativitate a renunţării la cea română, dar sunt şi avantaje punctuale. De exemplu, românii vor putea avea acces la meserii şi funcţii din poliţie, armată sau administraţie pe care rezidenţii nu le pot avea în acest moment, iar deţinerea paşaportului spaniol le-ar aduce avantaje aferente acestuia, inclusiv, de exemplu, călătoria fără viză în Statele Unite ale Americi. Însă trebuie menţionat că rezidenţii de pe teritoriul statului spaniol, inclusiv cei români, au aceleaşi drepturi ca cetăţenii statului în care s-au mutat. În acest moment, dacă un român, de exemplu, ar vrea să devină cetăţean spaniol, ar trebuit să îndeplinească anumite condiţii. Principala este să renunţe la cetăţenia română, un lucru costisitor şi nedorit, care a făcut ca numărul celor care au făcut acest pas să fie nesemnificativ până acum. Actualmente solicitarea cetățeniei spaniole prin rezidență/naturalizare este poate cea mai complexă modalitate de a obține aceasta.În funcție de circumstanțele și de metoda aleasă pentru modul de obținere a cetățeniei, pot fi necesare diferite documente.

HAC LEGAL ,vă stă la dispoziție pentru informații adiționale ṣi va publica pe pagina Web data semnării Acordului bilateral între România și Spania,pentru dubla cetățenie .

Scroll al inicio
Contacta con nosotros
Escanea el código
Hablamos tu idioma de origen
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?

Hi 👋
How can we help you?